เกี่ยวกับเรา

ภารกิจของเรา:

เพื่อทำให้ชีวิตคนยากจนในเมืองดีขึ้น

โดยผ่านการให้การศึกษาแบบองค์รวม

ค่านิยมของเรา

เรื่องราวของเรา

ในทศวรรษ 1980 และ 90 นั้น กิจกรรมเกี่ยวกับพระเจ้าได้แพร่กระจายตามรั้วมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา เป็นคำพยากรณ์ที่เรียกร้องให้รักและรับใช้คนยากจนโดยแสวงความยุติธรรม แสดงถึงความเมตตา และประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์  Servant Partners ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993 เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า ขณะนี้เรามีสำนักงานและให้บริการใน 16 เมือง 11 ประเทศทั่วโลก

 

Servant Partners ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิท้องถิ่นที่จดทะเบียนภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯตั้งแต่ปี 2003

SP Logo English.png

Friends of the City is a project of Servant Partners, a Christian 501c(3) registered in the USA.  Servant Partners is called and committed to transform communities with the urban poor. When you give through Servant Partners using the donate button above and designate "Friends of the City," your gift goes directly to breaking the cycle of poverty among some of the most vulnerable people in Bangkok. And, since Servant Partners is a US - based non profit, contributions to or for the ministry are tax-deductible to the extent allowable by law. All donations are in United States Dollars.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon