เกี่ยวกับเรา

ภารกิจของเรา:

เพื่อทำให้ชีวิตคนยากจนในเมืองดีขึ้น

โดยผ่านการให้การศึกษาแบบองค์รวม

IMG_0433
IMG_0676
IMG_0210
IMG_0720
IMG_2133

ค่านิยมของเรา

1

ความสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยผ่านคนที่อยู่รอบตัวเรา  เราเดินเคียงข้างคนยากจนด้วยความสัมพันธ์อันมีคุณค่าเพื่อรับพรร่วมกัน

2

การพลิกฟื้น

เน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก เรามุ่งมั่นที่จะผสมผสานจริยธรรมคริสเตียนที่มีคุณค่าไว้ในทุกโปรแกรม

3

ความโปรงใส

มีการวัดผลลัพธ์ที่ได้เพื่อจัดโครงการที่มีความเป็นเลิศ

4

พันธมิตร

การทำงานร่วมกันกับชุมชน คริสตจักร องค์กรเอกชนและสถาบันของรัฐ

พระเยซูทรงรักคนยากจน

พระองค์ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนที่อยู่ในสังคมที่ไม่ได้รับการเหลียวแล พระองค์สอนสั่งพวกเขาและตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ในขณะที่ผู้คนชนชั้นสูงหรือคนที่ได้รับการยอมรับในสังคมในสมัยของพระองค์มักจะเพิกเฉยหรือรังเกียจคนยากไร้ แต่พระเยซูทรงต้อนรับพวกเขาจากคุณค่าในตัวของพวกเขา พระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงชุมชนแห่งความยุติธรรมทางสังคมที่ท่านเรียกว่า "อาณาจักรของพระเจ้า" ที่เชื้อเชิญคนยากจนให้เข้ามาในสถานที่แห่งมิตรภาพแห่งใหม่อันทรงเกียรตินี้

เพื่อนคู่เมืองพยายามที่จะสะท้อนชีวิตของพระคริสต์ในขณะที่พวกเราดำเนินชีวิตและทำหน้าที่เพื่อทำให้ชีวิตคนยากจนในเมืองดีขึ้น 

สิ่งที่เราทำและเหตุผลที่เราต้องทำ

เรื่องราวของเรา

ในทศวรรษ 1980 และ 90 นั้น กิจกรรมเกี่ยวกับพระเจ้าได้แพร่กระจายตามรั้วมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา เป็นคำพยากรณ์ที่เรียกร้องให้รักและรับใช้คนยากจนโดยแสวงความยุติธรรม แสดงถึงความเมตตา และประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์  Servant Partners ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993 เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า ขณะนี้เรามีสำนักงานและให้บริการใน 16 เมือง 11 ประเทศทั่วโลก

 

Servant Partners ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิท้องถิ่นที่จดทะเบียนภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯตั้งแต่ปี 2003

SP Logo English.png

Friends of the City is a project of Servant Partners, a Christian 501c(3) registered in the USA.  Servant Partners is called and committed to transform communities with the urban poor. When you give through Servant Partners using the donate button above and designate "Friends of the City," your gift goes directly to breaking the cycle of poverty among some of the most vulnerable people in Bangkok. And, since Servant Partners is a US - based non profit, contributions to or for the ministry are tax-deductible to the extent allowable by law. All donations are in United States Dollars.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon