กิจกรรมเรียนรู้พระคัมภีร์

หัวใจของทุกสิ่งที่เราทำคือ

การพลิกฟื้นชีวิต

เรามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาผู้นำ สร้างสภาพแวดล้อม และจัดหาทรัพยากรเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการเรียนรู้ว่าพระเจ้าคือใคร ตัวเองเป็นใคร และเราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเยซูได้อย่าง เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อสาระสำคัญหลักต่อไปนี้ถูกนำไปใช้

  • พระคัมภีร์เป็นศูนย์ - เราใช้เรื่องราวจากพระคัมภีร์เพื่อที่จะสอนความจริงของพระเจ้าให้กับคนทุกเพศทุกวัย

  • ความสนุกสนาน - สภาพแวดล้อมของเสียงหัวเราะและความสนุกสนานสร้างมิตรภาพและสะท้อนให้เห็นถึงปีติของราชอาณาจักรของพระเจ้า

  • การเสริมพลัง - เราใช้วิธีการสอนอย่างง่ายเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่าเรื่องราวเหล่านี้ต่อครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้

  • ความสัมพันธ์ - พระเจ้าทรงสร้างผู้คนทุกช่วงอายุด้วยความจำเป็นที่จะต้องเป็นที่รู้จักและเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการให้คำปรึกษาเป็นกุญแจสู่การเป็นสาวก

  • ปลอดภัย - เราสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการแบ่งปันความรู้สึกและปัญหาและเราใช้หลักการคุ้มครองเด็กตลอดเวลา

  • นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ - พระวิญญาณบริสุทธิ์คือครูและผู้ที่เปลี่ยนชีวิต

SP Logo English.png

Friends of the City is a project of Servant Partners, a Christian 501c(3) registered in the USA.  Servant Partners is called and committed to transform communities with the urban poor. When you give through Servant Partners using the donate button above and designate "Friends of the City," your gift goes directly to breaking the cycle of poverty among some of the most vulnerable people in Bangkok. And, since Servant Partners is a US - based non profit, contributions to or for the ministry are tax-deductible to the extent allowable by law. All donations are in United States Dollars.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon