กิจกรรมเรียนรู้พระคัมภีร์

หัวใจของทุกสิ่งที่เราทำคือ

การพลิกฟื้นชีวิต

เรามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาผู้นำ สร้างสภาพแวดล้อม และจัดหาทรัพยากรเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการเรียนรู้ว่าพระเจ้าคือใคร ตัวเองเป็นใคร และเราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเยซูได้อย่าง เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อสาระสำคัญหลักต่อไปนี้ถูกนำไปใช้

  • พระคัมภีร์เป็นศูนย์ - เราใช้เรื่องราวจากพระคัมภีร์เพื่อที่จะสอนความจริงของพระเจ้าให้กับคนทุกเพศทุกวัย

  • ความสนุกสนาน - สภาพแวดล้อมของเสียงหัวเราะและความสนุกสนานสร้างมิตรภาพและสะท้อนให้เห็นถึงปีติของราชอาณาจักรของพระเจ้า

  • การเสริมพลัง - เราใช้วิธีการสอนอย่างง่ายเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่าเรื่องราวเหล่านี้ต่อครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้

  • ความสัมพันธ์ - พระเจ้าทรงสร้างผู้คนทุกช่วงอายุด้วยความจำเป็นที่จะต้องเป็นที่รู้จักและเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการให้คำปรึกษาเป็นกุญแจสู่การเป็นสาวก

  • ปลอดภัย - เราสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการแบ่งปันความรู้สึกและปัญหาและเราใช้หลักการคุ้มครองเด็กตลอดเวลา

  • นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ - พระวิญญาณบริสุทธิ์คือครูและผู้ที่เปลี่ยนชีวิต

IMG_2400.jpeg