การศึกษา

แบบองค์รวม

คืออะไร

เราเชื่อว่าการศึกษาแบบองค์รวมมีความสำคัญกว่าใบสุทธิ การศึกษาแบบองค์รวมมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเผชิญกับการท้าทายในการใช้ชีวิต ตลอดจนการท้าทายด้านวิชาการ การศึกษาแบบองค์รวมเชื่อว่า มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเยาวชนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง มีความยืดหยุ่น พัฒนาด้านอารมณ์ อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และพบกับความงามผ่านการสานสัมพันธ์กับพระผู้สร้าง

วิธีที่โครงการเพื่อนคู่เมืองให้การศึกษาแบบองค์รวมแก่

ผู้ยากไร้...

 • การศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม

 • การศึกษา STEMโดยใช้หุ่นยนต์เลโก้

 • กิจกรรมภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วยสุภาษิตและการพัฒนาอักขระ

 • สร้างความสัมพันธ์ที่เดินเคียงข้างนอกเหนือจากชั้นเรียน

 • อบรมโครงการเมล็ดพันธุ์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน

 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นบุคลิกและทักษะชีวิต

 • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความรักในพระเจ้าและเคารพกันต่อทุกคน

 • และอื่นๆ

SP Logo English.png

Friends of the City is a project of Servant Partners, a Christian 501c(3) registered in the USA.  Servant Partners is called and committed to transform communities with the urban poor. When you give through Servant Partners using the donate button above and designate "Friends of the City," your gift goes directly to breaking the cycle of poverty among some of the most vulnerable people in Bangkok. And, since Servant Partners is a US - based non profit, contributions to or for the ministry are tax-deductible to the extent allowable by law. All donations are in United States Dollars.

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon