การศึกษา

แบบองค์รวม

คืออะไร

เราเชื่อว่าการศึกษาแบบองค์รวมมีความสำคัญกว่าใบสุทธิ การศึกษาแบบองค์รวมมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเผชิญกับการท้าทายในการใช้ชีวิต ตลอดจนการท้าทายด้านวิชาการ การศึกษาแบบองค์รวมเชื่อว่า มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเยาวชนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง มีความยืดหยุ่น พัฒนาด้านอารมณ์ อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และพบกับความงามผ่านการสานสัมพันธ์กับพระผู้สร้าง

วิธีที่โครงการเพื่อนคู่เมืองให้การศึกษาแบบองค์รวมแก่

ผู้ยากไร้...

  • การศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม

  • การศึกษา STEMโดยใช้หุ่นยนต์เลโก้

  • กิจกรรมภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วยสุภาษิตและการพัฒนาอักขระ

  • สร้างความสัมพันธ์ที่เดินเคียงข้างนอกเหนือจากชั้นเรียน

  • อบรมโครงการเมล็ดพันธุ์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน

  • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นบุคลิกและทักษะชีวิต

  • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความรักในพระเจ้าและเคารพกันต่อทุกคน

  • และอื่นๆ