เพื่อนคู่เมือง

เพื่อทำให้ชีวิตคนยากจนในเมืองดีขึ้นโดยผ่านการให้

การศึกษาแบบองค์รวม 

เราเชื่อว่าข่าวดีของพระเจ้าต่อคนจนคือการที่พระเจ้าทรงรักพวกเขาและสร้างพวกเขาขึ้นมาด้วยศักดิ์ศรีและความเข้มแข็ง เราทำงานเพื่อให้โอกาสด้านการศึกษาแบบองค์รวมแก่คนยากจนในเขตเมือง อันจะส่งเสริมให้ภาพรวมของประชากรผู้พักอาศัยในชุมชนทุกช่วงวัยเข้าถึงศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาได้อย่างเต็มที่

การศึกษาแบบองค์รวมคืออะไร

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ และวิธีที่เราทำ >
WHAT WE DO
ค้นหาเราได้ที่ไหน

บางรัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของชุมชนแออัดถึง 15 แห่ง ...

SP Logo English.png

Friends of the City is a project of Servant Partners, a Christian 501c(3) registered in the USA.  Servant Partners is called and committed to transform communities with the urban poor. When you give through Servant Partners using the donate button above and designate "Friends of the City," your gift goes directly to breaking the cycle of poverty among some of the most vulnerable people in Bangkok. And, since Servant Partners is a US - based non profit, contributions to or for the ministry are tax-deductible to the extent allowable by law. All donations are in United States Dollars.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon