เพื่อนคู่เมือง

เพื่อทำให้ชีวิตคนยากจนในเมืองดีขึ้นโดยผ่านการให้

การศึกษาแบบองค์รวม 

เราเชื่อว่าข่าวดีของพระเจ้าต่อคนจนคือการที่พระเจ้าทรงรักพวกเขาและสร้างพวกเขาขึ้นมาด้วยศักดิ์ศรีและความเข้มแข็ง เราทำงานเพื่อให้โอกาสด้านการศึกษาแบบองค์รวมแก่คนยากจนในเขตเมือง อันจะส่งเสริมให้ภาพรวมของประชากรผู้พักอาศัยในชุมชนทุกช่วงวัยเข้าถึงศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาได้อย่างเต็มที่

การศึกษาแบบองค์รวมคืออะไร

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ และวิธีที่เราทำ >
WHAT WE DO
ค้นหาเราได้ที่ไหน

บางรัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของชุมชนแออัดถึง 15 แห่ง ...