งานของเรา

กิจกรรมทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาคนแบบองค์รวม

ที่เพื่อนคู่เมืองนั้น โปรแกรมทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนคุณค่าหลัก 4 ประการ คือ ความสัมพันธ์ การพลิกฟื้น ความโปร่งใส และพันธมิตร

 

ตรวจสอบโปรแกรมที่เรากำลังทำอยู่ด้านล่างนี้

SP Logo English.png

Friends of the City is a project of Servant Partners, a Christian 501c(3) registered in the USA.  Servant Partners is called and committed to transform communities with the urban poor. When you give through Servant Partners using the donate button above and designate "Friends of the City," your gift goes directly to breaking the cycle of poverty among some of the most vulnerable people in Bangkok. And, since Servant Partners is a US - based non profit, contributions to or for the ministry are tax-deductible to the extent allowable by law. All donations are in United States Dollars.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon