งานของเรา

กิจกรรมทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาคนแบบองค์รวม

ที่เพื่อนคู่เมืองนั้น โปรแกรมทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนคุณค่าหลัก 4 ประการ คือ ความสัมพันธ์ การพลิกฟื้น ความโปร่งใส และพันธมิตร

 

ตรวจสอบโปรแกรมที่เรากำลังทำอยู่ด้านล่างนี้