การฝึกอบรม

โครงการเมล็ดพันธุ์

เราจัดให้คริสตจักรเพื่อแสดง

พระกิตติคุณและสายใยรักต่อคนยากจน

ช่องว่างระหว่างคนร่ำรวยกับคนจน  เป็นช่องว่างที่มากกว่าเพียงเงินทองกับทางเศรษฐกิจ มันคือการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมที่ยากจะก้าวข้าม

 

ในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรของพระคริสต์ เราจึงต้องการให้ทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสได้รู้จักและสัมผัสกับความรักของพระเจ้า ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด แต่พวกเขาจะรู้จักได้อย่างไร ถ้าเราไม่ก้าวข้ามเส้นแบ่งวัฒนธรรมเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าความรักและพระกิตติคุณของพระเจ้าคืออะไร  

 

เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง (Seeds of Hope) คือประสบการณ์ 20 ชั่วโมงในชุมชนแออัดของกรุงเทพฯ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อฝึกให้คริสตจักรไทยและอาสาสมัครที่สนใจก้าวข้ามเส้นแบ่งทางวัฒนธรรมและสร้างสายสัมพันธ์กับคนยากไร้ เป็นการฝึกอบรมตรงที่พนักงานจากเพื่อนคู่เมืองไม่เพียงแต่สอนคุณถึงวิธีทำเท่านั้น แต่ยังเดินเข้าไปในชุมชนที่มีรายได้น้อยพร้อมกับคุณและแนะนำคุณผ่านสิ่งที่คุณได้พบเห็น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนแออัด คุณจะช่วยให้พวกเขาค้นพบจุดแข็งของพวกเขา คุณจะสร้างสายสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนและครอบครัว และคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้าและตัวคุณเอง  สิ่งสุดท้ายคือกิจกรรมเล็ก ๆ ที่เป็นการอำนวยพรแก่ชุมชนและกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเติบโตเป็นพันธกิจที่ผลิผลต่ออาณาจักรของพระเจ้า

 

ให้ประสบการณ์ชีวิตจริงกลายเป็นห้องเรียนของคุณเมื่อคุณปฏิบัติตามข้อบัญญัติของพระคริสต์เพื่อ "รักเพื่อนบ้านของคุณอย่างที่รักตัวคุณเอง"

ก้าวไปข้างหน้า

เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์

แบ่งปันความรักของพระเจ้า

ใคร?

ผู้ที่จะดำเนินการฝึกอบรมนี้จะต้องเป็นอาสาสมัครจากคริสตจักรของคุณอย่างน้อย 3 คนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำจากคริสตจักรของคุณ

อะไร?

รับการฝึกอบรมซึ่งรวมถึงการศึกษาพระคัมภีร์ ประสบการณ์แห่งการรับใช้พระเจ้า และการพัฒนาความเป็นผู้นำ

ที่ไหน?

ชุมชนแออัดที่อยู่ใกล้คริสตจักรของคุณ

เมื่อไร?

นี่เป็นการฝึกอบรม 18-20 ชั่วโมงที่จัดขึ้นในช่วง 7-8 สัปดาห์ ประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (วันและเวลาขึ้นอยู่กับคริสตจักรและชุมชนของคุณ)

อย่างไร?

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม  เรายินดีที่จะมาพูดคุยกับคริสตจักรของคุณเกี่ยวกับเรื่องการรับใช้กับคนยากจนและช่วยให้คุณเริ่มต้นเพื่อเข้าถึงคนยากจนด้วยความรักของพระเจ้า

สนใจรับการฝึกอบรม? ติดต่อเราและบอกให้เรารู้

Success! Message received.