โครงการเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์

นี่เป็นเครื่องมือในการสร้างสาวกเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยผู้ยากไร้ในเขตเมืองกรุงเทพฯ

เราพัฒนาหลักสูตรแบบปากเปล่าเพื่อสร้างสาวกที่รักและติดตามพระเยซูคริสต์  หลักสูตรของเราถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนยากจนในชุมชนแออัดในประเทศไทย   เราให้การอบรมกับคริสเตียนไทยในการใช้หลักสูตรนี้เพื่อให้อาณาจักรของพระเจ้าจะก้าวหน้าในประเทศไทย  แม้แต่แก่ผู้ที่ไม่รู้หนังสือหรือไม่ยินยอมที่จะอ่านหนังสือ

ฟังเรื่องราวด้านล่าง

เรื่องราวของพระเจ้า

ตอนที่ 1

ชีวิตของดาวิด

เรื่องราวของพระเจ้า

ชีวิตของพระเยซู

ตอนที่ 2

คุณหรือคริสตจักรของคุณสนใจการฝึกอบรมในวิธีเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ไหม? ติดต่อเราและบอกให้เรารู้

ส่งข้อความถึงเรา เราอยากได้ยินจากคุณ!

Thanks! Message sent.