การศึกษา

STEM

เราพัฒนาเยาวชนปัจจุบันให้เป็นผู้นำในอนาคต

เด็ก ๆ เยาวชนและผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในสภาพแออัดในกรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษามากมาย การเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ จึงต้องพัฒนาผู้นำที่ดีที่มีบุคลิกและทักษะในการนำพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาสู่ชีวิตที่ดีกขึ้น   

 

ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กได้ โครงการ เลโก้เผื่อชีวิต (Legos for Life) ช่วยให้เด็ก ๆ เยาวชน และผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว ได้มีโอกาสสัมผัสกับโครงการวิชาการ ซึ่งปกติมีแต่คนที่มีฐานะมั่นคงในกรุงเทพฯ เท่าั้นั้นที่มีโอกาสเช่นนี้ นอกเหนือจากการส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) แล้ว หุ่นยนต์เลโก้ยังช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (ยังเป็นที่รู้จักทักษะอ่อน) ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

SP Logo English.png

Friends of the City is a project of Servant Partners, a Christian 501c(3) registered in the USA.  Servant Partners is called and committed to transform communities with the urban poor. When you give through Servant Partners using the donate button above and designate "Friends of the City," your gift goes directly to breaking the cycle of poverty among some of the most vulnerable people in Bangkok. And, since Servant Partners is a US - based non profit, contributions to or for the ministry are tax-deductible to the extent allowable by law. All donations are in United States Dollars.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon